+45 88 71 09 10 kontakt@solet.dk

Solceller Privat

Fordele ved solceller

 

Miljøvenlig energi

Solceller vil i mange tilfælde være et mere klimavenligt alternativ til andre energikilder og bidrager dermed til den grønne omstilling.

God forretning

Solceller kan være en god forretning, hvis man vælger et anlæg, der passer til sit forbrug og desuden er god til at bruge strømmen, når den bliver produceret.

Lang garanti og levetid

Moderne solcelleanlæg har typisk en garanti på 25 år men kan holde 30-35 år – inverteren vil dog skulle skiftes undervejs. Anlægget vil derfor kunne nå at tjene sig selv hjem og mere til i løbet af dets levetid. 

b

Unikke løsninger

Solceller kan integreres i bygningens arkitektur – både som bygningselement i taget og i facaden, og kan dermed erstatte andre typer facadebeklædning.

Lav vedligeholdelse

Solceller kræver stort set ingen vedligeholdelse. Dog er det en god idé med jævne mellemrum at efterse dem og rengøre dem efter behov.

Solcelleanlæg med batteri

Solcelleanlæg med batterilager kan give yderligere besparelser på elregningen og gøre dig mere selvforsynende med strøm, men det kræver dog, at du sætter dig grundigt ind i dit elforbrug.

Ulemper ved solceller

Anskaffelsespris

Anskaffelsesprisen for solceller er forholdsvis høj. Selvom et solcelleanlæg typisk har en tilbagebetalingstid på under 10 år, skal man tænke sig om og vælge et anlæg, der passer til sine behov. Det kræver, at man laver grundige udregninger på forhånd.

p

Krav til omgivelser

Produktionen af strøm kan blive reduceret kraftigt, hvis solcelleanlægget får skygge. Det kan derfor være nødvendigt at fjerne træer og flytte flagstang eller antenner, så du undgår skygge i løbet af dagen. Du kan også risikere, at træer og bygninger på naboens grund eller sågar detaljer og fremspring på dit eget hus skygger for anlægget og derved forringer produktionen af strøm.

Besvær med montering

Solceller på tag kan være besværlige at montere – især på ældre tage, hvor det fx kan få alvorlige konsekvenser, hvis det viser sig, at konstruktionen ikke kan holde til den ekstra belastning.

Forringelse

Solceller kan fremstå som fremmedelementer, der forringer husets arkitektoniske kvalitet.

s

Vægt

Solceller kan gøre nogle tage for tunge til tagkonstruktionen – det gælder især flade tage, hvor fygesne kan samle sig under stativerne med solceller.

Forkert montering

Forkert monterede solceller på tag kan give alvorlige skader på huset – typisk kan der under selve monteringen opstå utætheder i konstruktionen, som ikke er blevet tætnet ordentligt.

Populær bæredygtig energikilde

Solceller erhverv og privatsom bruges på solceller på tag, solceller til hus, sommerhus, kolonihave m.m. er blevet populært over de seneste par år og anses for værende en rigtig god investering til din bolig. Det er en miljøvenlig energi, som kan give både elektricitet og varme. Solenergi virker ved at man optager energi fra solens stråler via solceller og herefter kan dette give elektricitet og varme til din bolig.
Der er flere fordele ved at anskaffe sig solceller. Som tidligere nævnt er det en miljøvenlig form for opvarmning og elektricitet. Derudover kan du opnå besparelser på din varmeregning og være mindre afhængig af stigning og fald i energipriser.
Man kan både hente energi fra solen når der er højtstående sol på en varm sommerdag – men det er også muligt når der er overskyet og selv i vinterperiodens lyse dagtimer, da der stadig er en lav lyseffektivitet. Tjek vores solceller priser her.

Husværdien stiger med solceller

EDC ejendomsmæglerfirmaet har lavet en stor landsdækkende undersøgelse, hvor de blandt andet har undersøgt hvor meget huset stiger i værdi, hvis der er installeret et solcelleanlæg. Undersøgelsen kaldes “Danmarkshuset” og giver et overblik over, hvad prisen er, på et gennemsnitligt etplanshus på 140 kvadratmeter, som enten er med eller uden solceller. Der er taget udgangspunkt i solcelleanlæg med batteri og solcelleanlæg uden batteri som er højst 2 år gamle og har en kapacitet på ca. 6-7 kWh.
Undersøgelsens resultat viser, at du ville kunne øge dit hus’ værdi med hele 3 procent, hvis du installerer et solcelleanlæg. Dog kan denne forøgelse variere alt efter hvilken by og hvilken type bolig, som du bor i. Overordnet set vil et hus på 3 millioner kroner stige med 90.000 kroner, hvis der er installeret et nyt solcelleanlæg.
Hvis du bor i et område med høje huspriser, så kan omkostningerne til anlægget blive dækket ved salg af boligen, viser undersøgelsen. Dette skyldes at en bolig med solceller stiger så meget i værdi, som anlægget har kostet at få installeret på huset. Hvis boligen ligger i et område med lavere huspriser, så ville man kunne få omkring halvdelen af omkostninger dækket, når boligen bliver solgt.