VE-godkendelse: Hvorfor skal du vælge en VE-godkendt installatør?

Virksomhed med VE-godkendelse

Hvad er en VE-godkendelse?

VE står for ”Vedvarende Energianlæg”. En VE-godkendelse udstedes af Energistyrelsen, til de virksomheder, der har installatører, der er uddannede til at kunne leve op til de ekstra krav godkendelsen kræver.

En VE-godkendelse for solceller er en dokumentation for, at man kan udføre en installation af solcelleanlæg korrekt, og at kunden derfor får det bedst mulige resultat.

Kigger man på Energistyrelsens hjemmeside finder man, at en VE-uddannet medarbejder, er en person med særlige kompetencer inden for dimensionering og montering af den pågældende VE teknologi (i dette tilfælde solceller).

Derudover skal en virksomhed, der ønsker at blive VE-godkendt, have et kvalitetsstyringssystemet (KLS), som er godkendt af en kontrolinstans for VE-montørvirksomheder og VE-installatørvirksomheder. Dette er en dokumentation for, virksomhedens arbejdsproces, og for hvordan virksomheden vil udføre arbejdet.

Hvorfor vælge en VE-godkendt installatør?

Med valget af en VE-godkendt installatør ved du, at arbejdet bliver udført af nogle af de bedste på det danske marked. Det er kundens sikkerhed for, at arbejdet bliver udført af professionelle der er uddannet til opgaven, og at de lever op til de ekstra krav energistyrelsen stiller.

At vælge en VE-certificeret installatør til installation af solceller har flere fordele:

  • Ekspertise og kvalifikationer: VE-certificerede installatører har gennemgået specialiseret træning og har de nødvendige kvalifikationer til, at installere vedvarende energianlæg, herunder solcelleanlæg. De har viden om de nyeste teknologier, installationsmetoder og sikkerhedsprocedurer.
  • Kvalitetssikring: VE-certificerede installatører er forpligtet til, at overholde branchens bedste praksis og standarder. Dette sikrer, at din solcelleinstallation udføres korrekt og opfylder alle relevante sikkerheds- og kvalitetskrav.
  • Langsigtet pålidelighed: En korrekt installeret solcelleinstallation, udført af en certificeret installatør, er mere tilbøjelig til at fungere effektivt og pålideligt i mange år fremover. Dette kan spare dig for tid og penge på lang sigt ved, at minimere risikoen for nedetid og behovet for reparationer.

Samlet set kan valget af en VE-certificeret installatør give dig tryghed da du ved, at din solcelleinstallation bliver udført professionelt og i overensstemmelse med høje standarder og forskrifter.

Hvordan bliver en virksomhed VE-godkendt?

For at medarbejderen kan modtage sit VE-bevis, skal vedkommende igennem et VE-kursus, og bestå de tests der er i denne forbindelse.

For at virksomheden kan blive VE-godkendt, skal virksomheden have mindst have én VE-godkendt medarbejder, samt godkendt deres kvalitetsstyringssystem, for at kunne dokumentere arbejdsprocessen.

For at sikre, at alt dette i praktis bliver overholdt, fører Energistyrelsen kontrol med VE-godkendte virksomheder hvert andet år. Dette gøres for at sikre, at virksomheden fortsat er berettiget til godkendelsen. Det vil iøvrigt være virksomhedens egen pligt, at oplyse, hvis virksomhedens VE-godkendte medarbejder/medarbejdere ikke længere er en del af virksomheden.

Solet Danmark VE-godkendt

Hos Solet Danmark er vi naturligvis VE-godkendte, hvorfor vi også fremgår på Energistyrelsens liste over godkendt virksomheder. Så ønsker du et tilbud på et solcelleanlæg, leveret af en VE-godkendt virksomhed, der står for hele processen – lige fra planlægning til montering – så tøv ikke med at kontakte Solet Danmark.

Se også

Udviklingen i solcelleanlæg priser

Udviklingen i solcelleanlæg priser: Vejen mod billigere og mere bæredygtig energi Solenergi har længe været anerkendt som en af de…

Mere

Tage kontakt

Kontakt